Cookie beleid DSOV

De website van DSOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

VeiligSportKlimaat

VeiligSportKlimaat

Visie DSOV t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

‘We willen een vereniging zijn waar we met zijn allen (leden, ouders van jeugdleden, trainers, vrijwilligers, bestuur, supporters, tegenstanders en scheidsrechters) plezier beleven aan sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

 • We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.
 • We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.
 • Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht.

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. “Een trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.”

DSOV heeft de volgende maatregelen genomen voor het waarborgen van een zo optimaal mogelijk

Veilig Sport Klimaat:

Gedragscodes voor trainers, coaches, begeleiders en overige vrijwilligers

Een trainer, coach, begeleider en overige vrijwilliger  

 • zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • kent en handelt naar de gedragsregels. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 • is zorgvuldig en oprecht bij zijn intakegesprek over eerdere functies en ervaringen
 • is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en – relaties zijn onder geen beding geoorloofd.
 • respecteert het privéleven van de sporter. Dringt niet verder in het privéleven van de sporters dan noodzakelijk is. Gaat met respect met de sporter en met de ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals kleedkamer of douche.
 • tast niemand in zijn waarde aan. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • is een voorbeeld voor anderen en onthoud zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
 • neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt je iets aangeboden om iets te doen of na te laten meldt het dan bij het bestuur.
 • ziet toe op naleving van de regels en normen. Ziet toe op naleving van reglementen, de kernregels, deze gedragscode en andere normen.
 • is open en alert op waarschuwingssignalen. Aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur.
 • drinkt tijdens het coachen of begeleiden van jeugd geen alcohol en rookt niet. Probeert de jeugd te stimuleren om roken en alcohol (zo lang mogelijk) te vermijden.

Aanname beleid

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Indien niet in het bezit wordt er een VOG aangevraagd.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!