Cookie beleid DSOV

De website van DSOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van sv DSOV (Hierna “DSOV” genoemd) gevestigd te Vijfhuizen aan de Zijdewinde 3a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40595120. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

DSOV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur, sponsor en/of vrijwilliger bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer(IBAN) - pasfoto. Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en de KNVB en NHB zorgt voor beveiliging van Sportlink waarvoor slechts een beperkt aantal mensen bij DSOV geautoriseerd is met het oog op wedstrijden.

2. Doel en grondslag verwering persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken wij persoonsgegevens? DSOV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Het lidmaatschap kenbaar maken aan de KNVB of NHB - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is - U te informeren over activiteiten van de vereniging en over wijzigingen van het lidmaatschap - DSOV verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat

3. Geautomatiseerde besluitvorming

DSOV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DSOV) tussen zit. DSOV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: KNVB en NHB portaal(Sportlink) in het kader van deelname aan competitie KNVB en NHB, Voetbal assist voor de website, Google Cloud en office-applicaties.

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

DSOV bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de club en evt. jubilea. Als een lid dat niet wil kan hij/zij dat aangeven en wordt die wens gerespecteerd. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor het persoonsgegeven Bankrekeningnummer(IBAN): 2 jaar na einde lidmaatschap.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

DSOV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DSOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. DSOV gebruikt voor haar website alleen functionele/analytische cookies. We kunnen dankzij deze cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

7. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van DSOV. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. DSOV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht DSOV te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij DSOV op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal DSOV deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van DSOV hebben ontvangen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

[email protected]

DSOV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijziging van het privacy beleid

DSOV past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. DSOV raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de DSOV er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DSOV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Voor vragen over de privacy verklaring kunt u terecht bij de secretaris van het dagelijks bestuur via het e-mail adres [email protected].

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!